torsdag 31 maj 2007

Littorins politik cynisk!

Nu blir det nya piskor på dem som inte har något jobb. Min tolkning av de besked som regeringen ger i sin politik är att de arbetslösa får skylla sig själva som inte har något jobb. Skaffa dig ett jobb så får du jobbavdrag och slipper en dålig A-kasseersättning kan man beskriva Littorins och ytterst regeringens politik på detta område.

Frågan är väl om inte denne gladhurtige Arbetsmarknadsminister har insett att arbetslösheten är lite mer komplicerad än vad han och övriga i hans gäng trodde under valrörelsen. Det är nog inte så att arbetslösa hellre har A-kassa än jobbar! Det är nog så att de allra flesta som har sjukbidrag har mycket goda skäl till detta. Det senare har ju till och med regeringens egen undersökning visat. Dessutom kan man ju fundera vad regering gör för att skapa jobb till dem som har till exempel 10% restarbetsförmåga som det så vackert heter i det vedertagna språket.Regeringen kan väl uppmuntra sina vänner i Svenskt Näringsliv om att ta fram jobb till utslitna snabbköps kassörskor som har 10% restarbetsförmåga. De kanske till och med skulle kunna använda piskan mot arbetsgivarna. Nej stopp nu drar jag iväg. Arbetgivare ska ha morötter och arbetstagare piskor så är Littorins ordning det höll jag på att glömma. Jag fick ett infall om eventuell rättvisa hos regering, men jag ber om ursäkt. Rättvisa är inte rättvist att beskylla regeringen för.

Vi tänker köra ännu hårdare mot regeringen i denna fråga.Sven-Erik Österberg

torsdag 24 maj 2007

Reinfeldt tar avstånd från besvikna borgerliga Riksdagsledamöter!

På dagens frågestund med Statsministern ställde jag frågan vilken linje har borgerligheten och regeringen i frågan om General Advokatens yttrande i Waxholms målet. Bakgrunden är det yttrande som kom igår och som slog fast att facket agerat på ett riktigt sätt enligt EU lagstiftningen när de tog strid för rätten att hävda svensk lön för jobb i Sverige. Regeringen duckade för kommentarer, däremot var ett antal borgerliga Riksdagsledamöter mycket upprörda över yttrandet. I dagens nummer av Dagens Industri går en moderat ledamot, Ullrika Karlsson ytterligare ett steg längre och spyr galla över inte bara yttrandet utan även över Byggnads i allmänhet. Arbetsmarknadsminister Littorin säger sig ju vara den Svenska modellens beskyddare, vilket inte dessa borgerliga ledamöter är med all tydlighet.

Statministern hävdade att yttrandet gick i den linje som Regeringen önskat och jag måste då tolka att Statsministern ger sina borgerliga partivänner som agerat i antifacklig riktning smäll på fingrarna.

Sven-Erik Österberg

onsdag 23 maj 2007

Positivt för den Svenska modellen!

I dag onsdag kom Generaladvokatens yttrande över frågeställningarna i det sk. Waxholmsmålet. Yttrandet innebär att det är tillåtet och rätt enligt EU lagstiftningen att vidta stridsåtgärder för att hävda svenskt kollektivavtal när utländsk arbetskraft utför jobb på svensk mark.
Principen är urviktig för att kunna hävda den svenska modellen. Jag är både glad och lättad över detta yttrande, inte minst för alla löntagares skull som om detta också blir EG domstolens utslag kan andas ut och känna trygghet med de avtal som de arbetar under i Sverige.
Skulle inte denna princip gälla så vore det fritt fram för utländska företag att etablera sig i Sverige och hävda att utförda arbeten skulle ske enligt villkor i hemlandet och inte där jobbet utförs.
De som tror att detta endast skulle beröra tjänstesektorn och LO kollektivet är naiva. Jag är övertygad att dett i så fall skulle få en spridning långt upp i tjänstemanna sektorn.
Yttrandet är också ett ordentligt bakslag för Svenskt Näringsliv som alltmer politiserar sin roll som avtalsslutande part.
Svenskt Näringsliv har bara ett syfte och det är att försvaga den svenske löntagarens ställning i Sverige. Yttrandet från General Advokaten är ett bakslag för Svenskt Näringsliv som de förtjänar.

Sven-Erik Österberg

tisdag 22 maj 2007

Varför går långtidsarbetslösheten hos ungdomar upp?

Sedan valet hösten 2006 har långtidsarbetslösheten hos ungdomar tredubblats enligt gällande statistik Regeringen slår sig för bröstet och berömmer sig själv för den goda politiken som ger effekt på den totala arbetslösheten. Att den totala arbetslösheten går ner är förvisso sant. Frågan är dock om detta beror på den förda politiken eller om det möjligtvis kan vara så att den starkaste konjunkturen på 40 år bidrar till denna utveckling. Om nu det är politiken som ligger bakom uppgången varför ökar då långtids arbetslösheten så dramatiskt hos ungdomsgruppen?

Svaret tycker jag är ganska enkelt: Regeringen saknar arbetsmarknadspolitik. Man rivstartade regerandet i höstas med att dra ned på åtgärdsplatser från 150.000 till 90.000 som snitt under innevarande år, för att sänka ytterligare under 2008 till 65.000 platser. Detta sammantaget gör att de som står längst från arbetsmarknaden trycks ut ännu mer. Det är detta som vi nu ser med den mest utsatta ungdomsgruppen. I många fall oavslutat gymnasieutbildning. Ingen yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet och med det i bagaget så hamnar man sist i kön för de arbetssökande. I och med att arbetsförmedlingarna inte har några resurser som kan ge dem praktikplats eller pröva på jobb så hamnar de än mer utanför och den goda konjunkturen når inte fram till dem.

Regeringen måste här tänka om. Marknaden löser inte detta problem, inte ens i de goda tider som råder. Resurser måste till för att ge de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden en chans att få vara med.

Sven-Erik Österberg

tisdag 15 maj 2007

Littorin biter sig envist kvar i en felaktig arbetsmarknadspolitik!

Under tisdags kvällen medverkade jag i ett antal interpellations debatter ställda till Arbetsmarknadsminister Littorin. En hade jag ställt till honom själv. Den handlade om bristen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade till dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Ett bevis för att de som behöver mest stöd nu inte får den hjälp de behöver är att långtids arbetslöshetten bland ungdomar har ökat från drygt 2000 för ett år sedan till drygt 9000 ett ¨år senare. Jag som socialdemokrat ser med stor oro på denna utveckling och bristen på insatser riktade mot denna kategori av ungsdomar i regeringens politik.

Littorin flyr i vanlig ordning undan denna kritik med att hävda att totala arbetslösheten sjunker i Sverige. Det senare är sant, men heller inte unikt för Sverige då den goda konjunkturen, kanske den bästa på 40 år ger likartade effekter i stora delar av Europa. Däremot är det skrämmande att utsatta grupper avlövas nödvändiga insatser när de som bäst behövs. Littorin och regeringen har ingen politik för dessa grupper. Det verkar till och med som om man struntar i detta. Viktigare är det att prioritera skattesänkningar för dem som redan har det allra bäst i form av slopad förmögenhetsskatt och reducerad fastighetsskatt.
Sverige har fått en orättvis regering utan känsla och omtanke om dem som har det svårast i det svenska samhället.

Sven-Erik Österberg

onsdag 9 maj 2007

Regeringen tvingar AMS till Time-Out

Den borgerliga regeringen tvingar AMS att ta time-out när det gäller alla insatser för arbetslösa. Det är inte så konstigt eftersom regeringen knappt anslagit några som helst pengar till jobb- och utvecklingsgarantin där så många som 60 000 arbetslösa berörs.

AMS har beordrat alla länsarbetsnämnder att dra ned på alla nya insatser för arbetslösa sedan det står klart att det inte finns tillräckligt med pengar anslagna till jobb- och utvecklingsgarantin. Det är ett förödande besked för alla som är arbetslösa och drabbas av detta. I synnerhet de som står allra längst bort från arbetsmarknaden och som är i absolut störst behov av stöd och insatser.

Tvingas ta Time-Out trots behoven.
Detta innebär också att vi snart inte har någon arbetsmarknadsutbildning alls vilket är mycket allvarligt med tanke på att företagen skriker efter utbildad arbetskraft. Det hämmar dessutom tillväxten i en högkonjunktur.

Sven-Erik