torsdag 14 juni 2007

Varför kommer jobben?

Frågan i rubriken kanske kan upplevas som konstig, men den är berättigad tycker jag. Regeringen försöker nu med all kraft sätta bilden att jobben kommer nu tack vare deras insatser. Och att det är tack vare deras insatser som det nu händer saker. Sanningen är nog snarare att trots regeringens insatser så kommer nu jobben. Utvecklingen har varit tydlig under de senaste åren och inte minst under den senare halvan av förra året. Högkonjunkturens effekter har även nått fram till den totala sysselsättningen.
Diskussionen om utanförskapet finns inte längre på regeringens dagordning trots att Syd Svenska Dagbladet så sent som för en månad sedan konstaterade i en artikel att utanförskapet på det sätt som borgerligheten beskrev den före valet inte är mindre nu. Det senare naturligtvis ett resultat av att arbetsmarknadspolitiken vidkänts kraftiga neddragningar. Se bara på hur långtidsarbetslösheten hos ungdomar ökat från 2200 vid valdagen till drygt 7000 i dagsläget. Allt beroende på att de insatser som behövs för att de ska komma ut på arbetsmarknaden dragits in eller minskat radikalt.
Nej det är för tidigt för regeringen Reinfeldt att slå sig för bröstet och hävda sin egen förträfflighet beträffande utvecklingen på arbetsmarknaden.
Däremot känner jag en stor oro över vilka effekter det blir av regeringens mycket lössläppta ekonomiska politik i den starkaste högkonjunkturen på kanske närmare 40 år. Kraftigt sänkta skatter, nästan enbart för de redan välbeställda, se fastighetsskatten som ett exempel. Fastighetspriserna rusar nu i höjden inte minst i huvudstaden. Brist på yrkesutbildningar för arbetslösa håller på att skapa brist på yrkeskunnigt folk. Hur kommer detta att påverka inflation och ränteläge under de år som följer. Viker konjunkturen snabbare hos oss än hos våra grannländer så bär Regeringen huvudansvaret för detta det råder det inget tvivel om.

Ekonomin är stark i Sverige något annat vore fel att påstå. Detta har byggts upp under många år genom en klok och ansvarsfull politik av de tidigare Socialdemokratiska regeringarna. Skörde tid i form av ökad mängd av jobb faller nu ut. Då borde vi ha råd med rättvisa och solidaritet till dem som har det svårast i samhället. Detta tycker inte den borgerliga regeringen. Morot till dem som redan har det bra piska till den som är utsatt.

De "nya" Moderaterna genomför de "gamla" Moderaternas politik och övriga borgerliga partier får bara hänga med...............

Sven-Erik Österberg

Inga kommentarer: