onsdag 23 maj 2007

Positivt för den Svenska modellen!

I dag onsdag kom Generaladvokatens yttrande över frågeställningarna i det sk. Waxholmsmålet. Yttrandet innebär att det är tillåtet och rätt enligt EU lagstiftningen att vidta stridsåtgärder för att hävda svenskt kollektivavtal när utländsk arbetskraft utför jobb på svensk mark.
Principen är urviktig för att kunna hävda den svenska modellen. Jag är både glad och lättad över detta yttrande, inte minst för alla löntagares skull som om detta också blir EG domstolens utslag kan andas ut och känna trygghet med de avtal som de arbetar under i Sverige.
Skulle inte denna princip gälla så vore det fritt fram för utländska företag att etablera sig i Sverige och hävda att utförda arbeten skulle ske enligt villkor i hemlandet och inte där jobbet utförs.
De som tror att detta endast skulle beröra tjänstesektorn och LO kollektivet är naiva. Jag är övertygad att dett i så fall skulle få en spridning långt upp i tjänstemanna sektorn.
Yttrandet är också ett ordentligt bakslag för Svenskt Näringsliv som alltmer politiserar sin roll som avtalsslutande part.
Svenskt Näringsliv har bara ett syfte och det är att försvaga den svenske löntagarens ställning i Sverige. Yttrandet från General Advokaten är ett bakslag för Svenskt Näringsliv som de förtjänar.

Sven-Erik Österberg

Inga kommentarer: