tisdag 22 maj 2007

Varför går långtidsarbetslösheten hos ungdomar upp?

Sedan valet hösten 2006 har långtidsarbetslösheten hos ungdomar tredubblats enligt gällande statistik Regeringen slår sig för bröstet och berömmer sig själv för den goda politiken som ger effekt på den totala arbetslösheten. Att den totala arbetslösheten går ner är förvisso sant. Frågan är dock om detta beror på den förda politiken eller om det möjligtvis kan vara så att den starkaste konjunkturen på 40 år bidrar till denna utveckling. Om nu det är politiken som ligger bakom uppgången varför ökar då långtids arbetslösheten så dramatiskt hos ungdomsgruppen?

Svaret tycker jag är ganska enkelt: Regeringen saknar arbetsmarknadspolitik. Man rivstartade regerandet i höstas med att dra ned på åtgärdsplatser från 150.000 till 90.000 som snitt under innevarande år, för att sänka ytterligare under 2008 till 65.000 platser. Detta sammantaget gör att de som står längst från arbetsmarknaden trycks ut ännu mer. Det är detta som vi nu ser med den mest utsatta ungdomsgruppen. I många fall oavslutat gymnasieutbildning. Ingen yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet och med det i bagaget så hamnar man sist i kön för de arbetssökande. I och med att arbetsförmedlingarna inte har några resurser som kan ge dem praktikplats eller pröva på jobb så hamnar de än mer utanför och den goda konjunkturen når inte fram till dem.

Regeringen måste här tänka om. Marknaden löser inte detta problem, inte ens i de goda tider som råder. Resurser måste till för att ge de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden en chans att få vara med.

Sven-Erik Österberg

Inga kommentarer: