onsdag 9 maj 2007

Regeringen tvingar AMS till Time-Out

Den borgerliga regeringen tvingar AMS att ta time-out när det gäller alla insatser för arbetslösa. Det är inte så konstigt eftersom regeringen knappt anslagit några som helst pengar till jobb- och utvecklingsgarantin där så många som 60 000 arbetslösa berörs.

AMS har beordrat alla länsarbetsnämnder att dra ned på alla nya insatser för arbetslösa sedan det står klart att det inte finns tillräckligt med pengar anslagna till jobb- och utvecklingsgarantin. Det är ett förödande besked för alla som är arbetslösa och drabbas av detta. I synnerhet de som står allra längst bort från arbetsmarknaden och som är i absolut störst behov av stöd och insatser.

Tvingas ta Time-Out trots behoven.
Detta innebär också att vi snart inte har någon arbetsmarknadsutbildning alls vilket är mycket allvarligt med tanke på att företagen skriker efter utbildad arbetskraft. Det hämmar dessutom tillväxten i en högkonjunktur.

Sven-Erik

Inga kommentarer: